Hjärups Montessori Förskola
  • Hjälp mig att hjälpa mig själv

Avdelningar

Rosa Tornet (1–3 år)

Rosa TornetPå Rosa Tornet finns det plats för 16 barn i åldern 1-3 år. Här jobbar fyra pedagoger och barnen är uppdelade i två grupper med 8 barn under dagen. I denna ålder behöver barn mycket tid att utforska och lära sig sociala färdigheter, liksom att behärska sina fysiska möjligheter. På avdelningen finns både montessorimaterial och andra leksaker som barnet fritt väljer bland. Vi försöker att inte hjälpa i onödan utan låta barnet ta den tid det behöver. Här används mycket sång, rim och ramsor för att stimulera språkutvecklingen och man leker ofta ute eller har rytmik, rörelse och lek i rörelserummet. Dagarna ser ungefär likadana ut hos oss eftersom små barn mår bra av rutiner och ordning och reda. Det ger också trygghet åt barnet när varje sak har sin bestämda plats.

En dag på Rosa Tornet

7:00 Förskolan öppnar. Frukost serveras 7:30
8:00 Alla går ut och leker
8:45 Vi går in, fruktstund, lek på avdelningen eller i rörelserummet
10:45 Samling med sång, rim och ramsor
11:00 Lunch
11:30 Vila utomhus, mys och lek när man vaknar
14:00 Mellanmål
15:00 Lek ute på sommarhalvåret, inne på vintern
17:00 Förskolan stänger

 

Räknestavarna och Pärltrappan (3–6 år)

Pärltrappan_Räknestavarna På de stora avdelningarna går ca 18 barn mellan 3-6 år. Här finns massor av montessorimaterial som täcker många intresseområden och här får barnen både intellektuell och motorisk stimulans. Barnen väljer fritt mellan att t.ex. lära sig bokstäver och siffror, arbeta med teknik eller konst. Här finns material för att öva finmotoriken eller träna de fem sinnena, man kan lära sig om djur och natur, rymden eller olika kulturer. Vi har även annat lekmaterial som komplement till montessorimaterialet för att väcka barnens nyfikenhet och locka till lärande. Här finns stort utrymme att följa sina egna intressen och barnet väljer sina aktiviteter efter eget behov och sin lust att lära. En dag i vecka är vi i rörelserummet och har rytmik, drama eller gymnastik. Frukt äter barnen under förmiddagen när de själva väljer, det står alltid på fruktbordet och inbjuder till en liten paus ihop med en kompis.

En dag på Pärltrappan/Räknestavarna

7:00 Förskolan öppnar, frukost serveras 7:30
8:00 Alla går ut och leker
8:45 Vi går in, barnen väljer vad de vill göra inne på avdelningen eller i ateljén. En dag i veckan är en grupp i rörelserummet. Montessorimaterialet är alltid framme och det är barnens intresse som styr vad man gör. Barnen tar fruktpaus när de vill, gärna ihop med en kompis.
10:45 Städmusik och samlingsdags
11:15 Lunch
12:00 Utelek året runt
14:15 Mellanmål
14:45 Lek ute eller inne
17:00 Förskolan stänger