Hjärups Montessori Förskola
  • Hjälp mig att hjälpa mig själv

Om oss

För oss innebär montessoripedagogiken att man satsar på varje barns utveckling. Vi arbetar mycket med att skapa en lugn och trygg miljö där barnen kan hitta sin drivkraft och utnyttja sin lust att lära. För att bli en trygg individ behöver man utveckla sin koncentration. Därför är det viktigt med ett långt ostört pass under förmiddagen då barnet kan finna ro och ”arbeta” ifred, själv eller ihop med kompisar utan att bli avbrutet. Miljön på förskolan är noga förberedd och anpassad till barnen för att de ska utveckla sin självständighet. Alla barn blir glada när de klarar av saker själva och vi hjälper dem gärna till den känslan. Vi arbetar mycket med språk och matematik. Språkträningen är viktig då ett rikt språk underlättar skriv- och läsprocessen som i sin tur är avgörande för barnets framtida lärande. Montessorimaterialen för matematik ger barnet en konkret upplevelse av matematik. Här får man möjligheten att känna och experimentera. Övningarna går från det konkreta till det abstrakta och lägger grunden för barnets matematiska tänkande senare i livet.

sprakmatematik

Genom de sensoriska materialen kan barnet uppleva med alla sinnen och förfina dessa - smak, lukt, syn, hörsel och känsel.
   

Praktiska övningar övar motorik, koncentration och hjälper barnet att bli självständigt. Det är roligt också! Man kan prova att hälla, ösa, knäppa knappar, knyta, pressa apelsin, skrapa morot mm.
 

Kultur - här ryms olika ämnesområden: zoologi, botanik, geografi, historia, konst och musik.

 

 

Föreningen

Hjärups Montessoriförskola är en fristående förskola som funnits sedan 2002. Vi är ett aktiebolag som drivs av en styrelse. I styrelsen sitter Sara Lövenhill Whitaker (förskolechef), Marit Lövenhill (Montessorilärare på skolan) och Hans Lövenhill (administratör och vaktmästare). Varje termin ordnas ett förskoleråd då föräldrarepresentanter från varje avdelning träffar ledningen ihop med pedagoger från respektive avdelning.