Hjärups Montessori Förskola
  • Hjälp mig att hjälpa mig själv

Montessori

Maria MontessoriMaria Montessori visste det som varje förälder vet, att alla barn är ivriga att lära sig nya saker, att de är nyfikna och fulla av upptäckarglädje. Hon visste också att barns intressen varierar beroende på mognad och ålder. Genom sina observationer upptäckte hon att dessa intressen ändrade sig enligt samma mönster för alla barn. Under en intresseperiod, s.k. känslig period, har barnet en särskild förmåga att lära sig en ny färdighet.

Om vi är lyhörda för barnets intresse kommer det att vara motiv nog för barnet att söka kunskap. Detta gör barnet med glädje och ofta om och om igen. Två viktiga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas till en harmonisk och självständig person som vuxen är att det har möjlighet att välja aktivitet och får arbeta ostört och så länge det själv vill med en uppgift.

För att hjälpa barnet på vägen utvecklade Maria Montessori flera arbetsmateriel. Dessa är väl genomtänkta och gjorda så att de ska passa varje individ i just hennes känsliga period. Materielen stimulerar hela barnet - emotionellt, kognitivt, motoriskt, socialt och andligt. All materiel är självrättande så att barnet själv får se hur de har lyckats med uppgiften.

Allt som finns i en montessoriförskola är till för barnen. Alla bord och stolar är i barns höjd och alla verktyg som finns passar ett barns hand. Barnen hjälper till att ta hand om klassrummet, det är deras arbetsplats. Barnen lär sig att ställa tillbaka materialen de använt och att vänta på sin tur eller samarbeta om ett material.

"Hjälp mig att hjälpa mig själv" grundar sig i att ingen kan lära någon annan något, men att varje individ behöver hjälp att kunna lära sig själv. Pedagogens uppgift är att observera barnet för att se dess utvecklingsnivå och aktuella intresse. Därefter hjälper hon barnet genom att visa var det finns kunskap att hämta. Barnet arbetar sedan självständigt med materialet tills det känner att det behärskar det. Pedagogen ska vara en inspirationskälla och ett stöd.

Vill du uppleva det här arbetsättet är du välkommen på ett besök hos oss. 

På Montessoriförbundets hemsida kan du läsa mer om Maria Montessori och pedagogiken. www.montessoriforbundet.se

 

Informationen är delvis tagen från Svenska Montessoriförbundets "Montessori i ett nötskal".