Hjärups Montessori Förskola
  • Hjälp mig att hjälpa mig själv

Hjärups Montessoriförskola ligger på Jakriborg nära Hjärups tågstation. Vi har ca 50 barn uppdelade på tre avdelningar i åldersgrupperna 1-3 och 3-6 år i stora, ljusa lokaler. Här arbetar vi efter montessoripedagogiken och Lpfö 98/10. Vi erbjuder en lugn och trygg miljö där barn kan utvecklas i sin egen takt. Här finns allt i barnens nivå och i deras storlek för att de lättare ska kunna bygga på sin självständighet. Vi satsar mycket på att barnen ska utveckla en respekt för sig själv, sina medmänniskor och sin omgivning. Vårt mål är att skapa en stimulerande och rolig miljö där barnen trivs och kan utvecklas till trygga människor med god självkänsla.

"Hjälp mig att hjälpa mig själv" grundar sig i att ingen kan lära någon annan något, men att varje individ behöver hjälp att kunna lära sig själv.